FAQ Online Talkshow 7 juli 2020

Op dinsdagavond 7 juli vond de eerste Online Talkshow Grenspark Groot Saeftinghe plaats. Vanuit een speciaal ingerichte studio in Paviljoen ’t Schor in Paal, midden in het Grenspark. De uitzending duurde ongeveer 75 minuten en het logo van Grenspark Groot Saeftinghe werd onthuld!

Wil jij de Online Talkshow terugkijken? Dat kan! Klik op deze link.

Tijdens de Online Talkshow kregen de kijkers de mogelijkheid om vragen te stellen. Deze vragen zijn hieronder opgesomd met daarbij een antwoord!

Heb jij alsnog een prangende vraag? Neem dan contact met ons op.

 

Normaal elke 2e zondag van de maand. Soms is er een wandeling aan gekoppeld. De eerstvolgende mogelijkheid daarvoor is de 2e zondag van de maand oktober. Overigens kun je elke dag op eigen initiatief wandelen. Ook is er de mogelijkheid om een Grensparkgids te huren. Kijk hier om daar meer informatie over te verkrijgen.

Als er een kans is om de waterbus richting het grenspark te krijgen, is dat via Doel. Doel blijft nu bestaan en daar ligt al een steiger. Een droom van het grenspark om dit te kunnen verwezenlijken. Waneer en of dit gaat lukken is nog een vraag. Wel een van onze uitdagingen!

De volgende stap is de ontwerpen omzetten naar definitieve ontwerpen. In gezamenlijkheid zijn deze ontwerpen bedacht en uitgewerkt. Vervolgens is ermee ingestemd. Als de meerderheid hierop wil terugkomen, staan wij daar natuurlijk open voor. Overigens moeten voor de ontwerpen ook nog vergunningsprocedures worden doorlopen, dus helemaal zeker zijn de ontwerpen ook niet. Deze procedures kunnen ook nog voor wijzigingen zorgen. 

De heuvel wordt circa 40-45 meter hoog, inclusief uitkijktoren. Wat een mooie vorm van verbeelding: de stuurhut van een containerschip! 

Een app voor het weer komt er niet, daar zijn al voldoende goede app's voor. Voor onze wandelingen kunnen we het wel eens overwegen. Maar houd ook zeker de kalender op dit platform in de gaten voor begeleide wandelingen.

De energie houden we vast door geregeld streekholdersbijeenkomsten te organiseren. We informeren de streekholders en nodigen ze uit om mee te participeren. Dit doen we ook via het digitale platform. Verder nodigen we bij de grenspark-initiatieven ook altijd de streekholders uit om mee te denken en input te leveren voor de verdere ontwikkelingen. Daarnaast willen we ook jaarlijks gezamenlijke events ontwikkelen. Volgend jaar denken we aan iets van een kunstroute. Voor de komende 5 jaar willen we een aanjaagteam hiervoor aanstellen die ervoor dient te zorgen dat de energie gaat groeien.

Wanneer het Hedwige- Prosperpolder klaar is, kan er gewandeld en gefietst worden naar de Panoramaheuvel en langs de nieuwe Zeedijken.

Dat is nog niet exact bekend. We werken eraan om deze te plaasten conform de huidige ontwerpen. Overleg met het waterschap is daarover gestart. Echte duidelijkheid is er dus nog niet.

Er is pas een infobijeenkomst geweest. Daar was een goede opkomst. Het aantal inschrijvingen weten we pas na de sluitingsdatum in augustus. Volg ons platform, het aantal inschrijvingen zal daar bekend worden gemaakt.

De volgende stap is de ontwerpen omzetten naar definitieve ontwerpen. In gezamenlijkheid zijn deze ontwerpen bedacht en uitgewerkt. Vervolgens is ermee ingestemd. Als de meerderheid hierop wil terugkomen staan wij daar natuurlijk open voor. Overigens moeten voor de ontwerpen ook nog vergunningsprocedures worden doorlopen, dus helemaal zeker zijn de ontwerpen ook niet. Deze procedures kunnen ook nog voor wijzigingen zorgen. 

Wil je meer lezen over het Scheldekust project? Kijk dan hier.

Het beste is om de bijeenkomsten in de gaten te houden en mee te participeren. Voor begeleiding wordt vaak gezorgd.

Binnen het grenspark proberen we juist partnerschappen te stimuleren. tussen landbouw, natuur en haven. Een goed voorbeeld waarin samengewerkt wordt met boeren is het Bruine Kiekendief project. Dit krijgt een vervolg. Voorbeelden met beheer zijn de begrazingen in het Verdronken Land en de inzet van een lokale boer bij het project waterbuffels. Natuurlijk proberen we nog meer initiatieven aan te jagen.

Het Zeeuwse Landschap is partner van het grenspark en denkt zeker mee over Versterk de Scheldekust. Zeker in Emmadorp, maar ook bij de andere dorpen. Gezamenlijk kijken we ook naar de financiering en wie daaraan kan bijdragen. 

Er zijn meerdere bijeenkomsten geweest met de dorpsbewoners van Paal in het kader van de Scheldekust. Dat heeft een mooi ontwerp opleverd. In de herfst gaan we het ontwerp verder oppakken en samen met de bewoners en andere partijen kijken wat er gerealiseerd kan gaan worden. De authenticiteit van Paal kan dan zeker benadrukt worden, voor zover dat al niet in het ontwerp is opgenomen.

Wil je meer lezen over het Scheldekust project? Kijk dan hier.

Het Grenspark biedt volop kansen voor de regio. Kansen voor de landbouw, natuur, haven en recreatie. Voor ontwikkeling, leefbaarheid en duurzaamheid. Hiervoor gaan diverse mooie projecten lopen. De grootse kans is samen met de streekholders grensoverschrijdend  integraal te werken aan de uitdagingen die in het gebied liggen. En een oproep aan de bewoners: Doe mee!

Na de streekholdersbijeenkomst van 27 november 2019 en de keuze voor de Panoramaheuvel met uitkijktoren (expressieve model) is de voorbereiding voor de benodigde planologische procedure voorspoedig opgepakt. Daarvoor zijn diverse onderzoeken verricht en is een ruimtelijke onderbouwing geschreven. De planning is dat de planologische procedure gaat starten ergens rond augustus. Dan wordt een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Hulst. Het betreft een afwijkingsprocedure op het huidige Rijksinpassingsplan. We hopen de ophoging te kunnen starten in oktober 2021 en daaropvolgend de uitkijktoren.

Wil je meer lezen over de panoramaheuvel? Kijk dan hier.

Waar we nu staan na 4 jaar is dat er een gebiedsagenda ligt met een ambitie en een uitvoeringsprogramma. Veel activiteiten uit het programma worden al opgepakt. Dit is allemaal goed te volgen op dit digitale platform. Enkele voorbeelden zijn: masterplan Prosperhoeve, Scheldekust, biodivers bouwplan, mobiliteitsvisie, zonnetreintje, het Waaike, huisstijl met logo, start met bouwen streekmerk, start bouwveldstation en procedures Panoramaheuvel, grensoverschrijdend Dijken en Krekenplan, innovatiefonds etc.

Het grenspark staat positief tegenover het keurmerk Geopark Schelde Delta en we zien uit naar de samenwerking met de andere partners van het Geopark. Daarvoor bezoekt het grenspark al geregeld de partnerbijeenkomsten van het Geopark en wisselen we al veel kennis en ervaringen. 

Volg ons op social media

   

Cookie-instellingen