Hedwigepolder op de schop

24-04-2020
94 keer bekeken 0 reacties

Fotografie: Sky Pictures

Grenspark Groot Saeftinghe is een breed initiatief dat de regio verbindt en sterker maakt. Een initiatief dat niet zomaar uit de lucht is komen vallen. Aan de basis ligt de opdracht tot grootschalig natuurherstel in de Westerschelde. In Nederland gebeurt dit via de maatregelen uit het Natuurpakket Westerschelde. In België zorgt de uitvoering van projecten uit het Sigmaplan voor nieuwe natuur in de Schelde en tegelijk voor waterveiligheid. In de Scheldeverdragen die daaraan ten grondslag liggen, verplichten zowel Vlaanderen als Nederland zich ertoe een bijzondere inspanning te doen. Het Hedwige-Prosperproject is daarbij een van de belangrijkste onderdelen.

In het Hedwige-Prosperproject worden in het relatief recente verleden omdijkte polders gecontroleerd teruggegeven aan het water. Als gevolg van een langdurig steekspel is 'ontpolderen' daarbij een beladen term geworden. Reden temeer om de hele regio te betrekken bij het grenspark. Om de belangrijke pijlers ‘landbouw, natuur en haven’ bij elkaar te brengen. Daarover vind je elders op dit platform alle informatie. Deze pagina probeert vooral het nieuws over het Hedwige-Prosperproject te bundelen.

Kort en bondig, twee polders worden teruggegeven aan de rivier. De Prosperpolder aan de Vlaamse en de Hertogin Hedwigepolder aan de Nederlandse kant van de grens. De Schelde krijgt extra overstromingsruimte, waardoor stroomopwaarts de kans op wateroverlast verkleint. Dijken en een pompstation beschermen het achterland. De Schelde krijgt weer vrij spel in het gebied en zo ontstaan gaandeweg opnieuw slikken en schorren; waardevolle getijdennatuur. Deze vorm van natuurherstel heeft als bijkomend voordeel het beschermen van het karakteristieke leefgebied van tal van zeldzame vogels, planten en andere dieren. Daarmee voldoet de regio meteen ook aan de Vogel- en Habitatrichtlijn van de Europese Commissie.

Het klinkt eenvoudig, het teruggeven van land aan de rivier, maar zo simpel is het natuurlijk nooit. Naast de grote sociale impact is het een waterbouwkundig kunststuk om U tegen te zeggen. Je slaat niet zomaar een bres in de zeedijk, daar gaat heel wat zorgvuldige voorbereiding aan vooraf. Waterveiligheid, maar ook de slagingskansen van de nieuwe natuur vergen veel kennis en ervaring. Een opgave die ons hier in de lage landen op het lijf geschreven lijkt. Sterker nog, die wereldwijd met grote interesse wordt gevolgd door andere regio's die met de gevolgen van de stijgende zeespiegel worden geconfronteerd. Zo krijgt het Hedwige-Prosperproject als Living Lab nog een extra dimensie.

Meer informatie over het project is te vinden op www.sigmaplan.be (Vlaanderen) en www.zeeland.nl/natuurpakket (Nederland).

Actueel

In alle consternatie zouden we het bijna vergeten, maar in het meest oostelijke puntje van Zeeuws-Vlaanderen wordt keihard gewerkt aan de ontpoldering van de Hedwige-Prosperpolder. Het toekomstige hart van Grenspark Groot Saeftinghe krijgt langzaam vorm. Tijd voor een kleine update.

De afgelopen maand werd er groot materieel ingezet in de Hedwige-Prosperpolder en dat zal voorlopig nog wel even zo blijven. De aanleg van het geulenstelsel dat op termijn van de Hedwige- en de Prosperpolder één groot getijdennatuurgebied moet maken is een flinke klus. Eigenlijk wordt er een grote hoofdgeul gecreëerd, waarlangs de Schelde straks slikken en schorren kan boetseren. De hoofdgeul zorgt ervoor dat het water op het ritme van eb en vloed vlot in en uit het gebied kan stromen. Zo zullen er van lieverlee nevengeulen ontstaan die de nieuwe natuur vrij spel geven.

Rond de Prosperpolder ligt de nieuwe ringdijk die in de toekomst het achterland moet beschermen tegen het wassende water al een poosje klaar. In de Hedwigepolder worden nu werfwegen aangelegd die het mogelijk moeten maken om de grond die vrijkomt bij de graafwerkzaamheden snel en efficiënt te verdelen over de plaatsen waar ze zal worden hergebruikt. Denk hierbij aan het gedeelte van de ringdijk rond de Hedwigepolder, maar ook de panoramaheuvel die gezien mag worden als de toekomstige toeristische trekpleister van het grenspark.

Al met al is het in de Hedwige-Prosperpolder een drukte van jewelste. Gezien de omvang van het project is het gelukkig ook onder de Corona-maatregelen nog steeds veilig werken. Dat is maar goed ook, want er is nog genoeg werk aan de winkel.

Afbeeldingen

0  reacties

BEZOEK ONS VOOR MEER INFORMATIE IN DE INFOKEET!

Adres: Zoetenberm 6a, Beveren, België

Voor de actuele openingstijden, kijk hier.

 

Volg ons op social media

        

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.