Nieuwe Vleermuistoren nadert voltooiing

Nieuwe vleermuistoren in het Grenspark wordt gebouwd
27-04-2020
265 keer bekeken 1 reacties

Fotografie: Sky Pictures

Grenspark Groot Saeftinghe is een breed initiatief dat de regio verbindt en sterker maakt. Een initiatief dat niet zomaar uit de lucht is komen vallen. Aan de basis ligt de opdracht tot grootschalig natuurherstel in de Westerschelde. In Nederland gebeurt dit via de maatregelen uit het Natuurpakket Westerschelde. In België zorgt de uitvoering van projecten uit het Sigmaplan voor nieuwe natuur in de Schelde en tegelijk voor waterveiligheid. In de Scheldeverdragen die daaraan ten grondslag liggen, verplichten zowel Vlaanderen als Nederland zich ertoe een bijzondere inspanning te doen. Het Hedwige-Prosperproject is daarbij een van de belangrijkste onderdelen.

In het Hedwige-Prosperproject worden in het relatief recente verleden omdijkte polders gecontroleerd teruggegeven aan het water. Als gevolg van een langdurig steekspel is 'ontpolderen' daarbij een beladen term geworden. Reden temeer om de hele regio te betrekken bij het grenspark. Om de belangrijke pijlers ‘landbouw, natuur en haven’ bij elkaar te brengen. Daarover vind je elders op dit platform alle informatie. Deze pagina probeert vooral het nieuws over het Hedwige-Prosperproject te bundelen.

Kort en bondig, twee polders worden teruggegeven aan de rivier. De Prosperpolder aan de Vlaamse en de Hertogin Hedwigepolder aan de Nederlandse kant van de grens. De Schelde krijgt extra overstromingsruimte, waardoor stroomopwaarts de kans op wateroverlast verkleint. Dijken en een pompstation beschermen het achterland. De Schelde krijgt weer vrij spel in het gebied en zo ontstaan gaandeweg opnieuw slikken en schorren; waardevolle getijdennatuur. Deze vorm van natuurherstel heeft als bijkomend voordeel het beschermen van het karakteristieke leefgebied van tal van zeldzame vogels, planten en andere dieren. Daarmee voldoet de regio meteen ook aan de Vogel- en Habitatrichtlijn van de Europese Commissie.

Het klinkt eenvoudig, het teruggeven van land aan de rivier, maar zo simpel is het natuurlijk nooit. Naast de grote sociale impact is het een waterbouwkundig kunststuk om U tegen te zeggen. Je slaat niet zomaar een bres in de zeedijk, daar gaat heel wat zorgvuldige voorbereiding aan vooraf. Waterveiligheid, maar ook de slagingskansen van de nieuwe natuur vergen veel kennis en ervaring. Een opgave die ons hier in de lage landen op het lijf geschreven lijkt. Sterker nog, die wereldwijd met grote interesse wordt gevolgd door andere regio's die met de gevolgen van de stijgende zeespiegel worden geconfronteerd. Zo krijgt het Hedwige-Prosperproject als Living Lab nog een extra dimensie.

Meer informatie over het project is te vinden op www.sigmaplan.be (Vlaanderen) en www.zeeland.nl/natuurpakket (Nederland).

Actueel

Aan de rand van de Hedwigepolder, net buiten de grootste werkzaamheden, wordt er volop gewerkt aan een nieuw onderkomen voor de vleermuizen die nu nog huizen in de leegstaande gebouwen in de polder. Naast de al eerder geplaatste vleermuiskasten verrijst nu ook de lang gekoesterde vleermuistoren.

Hoewel ze in de huidige context niet het populairste zoogdier op onze planeet zijn, maakt ook de vleermuispopulatie in Grenspark Groot Saeftinghe een belangrijk deel uit van de lokale flora en fauna. Vonden ze tot voor kort een ideale leefomgeving in en om de huizen en schuren in de Hedwige-Prosperpolder, nu de werkzaamheden in de polder in volle gang zijn, wordt de 'natuurlijke' habitat van de vleermuizen danig verstoord. Al dan niet gebouwgebonden vleermuiskasten buiten het te ontpolderen gebied moeten hier in een oplossing voorzien. Een speciaal gebouwde vleermuistoren aan de rand van het gebied is de kroon op het werkstuk.

De in Terneuzen geprefabriceerde onderdelen van de vleermuistoren worden momenteel ter plaatse gemonteerd. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, bevindt de vleermuistoren zich voor een belangrijk deel onder de grond. Verzonken in een dijkje dat verder niet bedoeld is om water tegen te houden, is een soort kelder uitgegraven. Daar bovenop komt een kleine toren waarlangs de vleermuizen binnen en buiten kunnen vliegen. Van de in totaal 13 meter hoogte zullen uiteindelijk zo'n 8 meter boven de grond uit torenen. Door de vele spleten en openingen kunnen soorten zoals de Ruige en Gewone Dwergvleermuis er een onderkomen vinden. De Grootoorvleermuis wordt geacht de nieuwe ruimte als kraamkelder te ontdekken en als het even mee zit vindt zelfs de Rosse Vleermuis er straks een plekje.

Als verdere maatregelen tegen de verspreiding van het Corona-virus geen roet meer in het eten gooien zou de vleermuistoren begin mei klaar moeten zijn.

Klik hier en hier voor eerdere berichtgeving over de vleermuizen van Grenspark Groot Saeftinghe

Afbeeldingen

1  reacties

Gerda Leys 01-05-20 om 15:45

Ze zullen blij zijn die vleermuizen en ik met hen maar...; en ik hoop ook dat er aandacht voor de zwaluwen en gierzwaluwen word genomen want ook deze soorten hebben het moeilijk om een goede thuis te vinden (lees broedplaats)

Beste Gerda, dat willen wij ook voor de zwaluwen en zeker ook voor de gierzwaluwen. Afgelopen maandag heb ik trouwens de eerste gierzwaluwen weer boven ons dorp zien vliegen. Dan is het zomer !! Maar wellicht vinden de zwaluwen ook wel een plek in de nieuwe vleermuistoren. Maar in eerste instantie is de toren bedoeld voor de vleermuizen die nu leven in de nog niet gesloopte huizen in de Hedwigepolder.  Vanuit de natuurbeschermingswet dienen wij te zorgen voor nieuw leefgebied. En vandaar dus de bouw van de vleermuistoren. Als de huizen straks gesloopte worden kunnen de vleermuizen verhuizen naar de toren….. grt Richard en tot later 

BEZOEK ONS VOOR MEER INFORMATIE IN DE INFOKEET!

Adres: Zoetenberm 6a, Beveren, België

Voor de actuele openingstijden, kijk hier.

 

Volg ons op social media

        

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.