De dijk als Living Lab

18-11-2020
310 keer bekeken 0 reacties

Fotografie: Sky Pictures

Grenspark Groot Saeftinghe is een breed initiatief dat de regio verbindt en sterker maakt. Een initiatief dat niet zomaar uit de lucht is komen vallen. Aan de basis ligt de opdracht tot grootschalig natuurherstel in de Westerschelde. In Nederland gebeurt dit via de maatregelen uit het Natuurpakket Westerschelde. In België zorgt de uitvoering van projecten uit het Sigmaplan voor nieuwe natuur in de Schelde en tegelijk voor waterveiligheid. In de Scheldeverdragen die daaraan ten grondslag liggen, verplichten zowel Vlaanderen als Nederland zich ertoe een bijzondere inspanning te doen. Het Hedwige-Prosperproject is daarbij een van de belangrijkste onderdelen.

In het Hedwige-Prosperproject worden in het relatief recente verleden omdijkte polders gecontroleerd teruggegeven aan het water. Als gevolg van een langdurig steekspel is 'ontpolderen' daarbij een beladen term geworden. Reden temeer om de hele regio te betrekken bij het grenspark. Om de belangrijke pijlers ‘landbouw, natuur en haven’ bij elkaar te brengen. Daarover vind je elders op dit platform alle informatie. Deze pagina probeert vooral het nieuws over het Hedwige-Prosperproject te bundelen.

Kort en bondig, twee polders worden teruggegeven aan de rivier. De Prosperpolder aan de Vlaamse en de Hertogin Hedwigepolder aan de Nederlandse kant van de grens. De Schelde krijgt extra overstromingsruimte, waardoor stroomopwaarts de kans op wateroverlast verkleint. Dijken en een pompstation beschermen het achterland. De Schelde krijgt weer vrij spel in het gebied en zo ontstaan gaandeweg opnieuw slikken en schorren; waardevolle getijdennatuur. Deze vorm van natuurherstel heeft als bijkomend voordeel het beschermen van het karakteristieke leefgebied van tal van zeldzame vogels, planten en andere dieren. Daarmee voldoet de regio meteen ook aan de Vogel- en Habitatrichtlijn van de Europese Commissie.

Het klinkt eenvoudig, het teruggeven van land aan de rivier, maar zo simpel is het natuurlijk nooit. Naast de grote sociale impact is het een waterbouwkundig kunststuk om U tegen te zeggen. Je slaat niet zomaar een bres in de zeedijk, daar gaat heel wat zorgvuldige voorbereiding aan vooraf. Waterveiligheid, maar ook de slagingskansen van de nieuwe natuur vergen veel kennis en ervaring. Een opgave die ons hier in de lage landen op het lijf geschreven lijkt. Sterker nog, die wereldwijd met grote interesse wordt gevolgd door andere regio's die met de gevolgen van de stijgende zeespiegel worden geconfronteerd. Zo krijgt het Hedwige-Prosperproject als Living Lab nog een extra dimensie.

Meer informatie over het project is te vinden op www.sigmaplan.be (Vlaanderen) en www.zeeland.nl/natuurpakket (Nederland).

Actueel

De term Living Lab horen we wel vaker in innovatieprojecten gelinkt aan Grenspark Groot Saeftinghe, het Interreg project Polder2C's neemt het wel heel letterlijk. Waar krijg je nu de kans om te experimenteren met dijkveiligheid op een bestaande zeewering? Precies, alleen hier in het grenspark.

De inleiding op dit artikel valt ook elders op dit platform te lezen. Een paar weken terug deden we we op de projectpagina nog uit de doeken hoe het Polder2C's project 13 internationale partners samenbrengt in hun zoektocht naar meer kennis en ervaring met het gedrag van dijklichamen onder extreme omstandigheden. Wereldwijd is er aandacht voor veranderingen in het weer. Extremere situaties komen steeds vaker voor en de dreiging van het water speelt op allerlei vlakken een rol. De kans om destructieve proeven uit te voeren op een echte dijk kan de wetenschap gewoon niet laten lopen. Afgelopen vrijdag is ook VRT-nieuws op dit onderwerp gesprongen, met een reportage die we u niet willen onthouden.

Met de veelzeggende aanhef 'zijn onze dijken bestand tegen een superstorm', neemt de verslaggever van de VRT ons mee naar de Prosperpolder. Hier worden de eerste proeven momenteel uitgevoerd. Een proefopstelling laat urenlang grote hoeveelheden water met grote snelheid over de dijk stromen. Met deze test willen de onderzoekers nagaan in hoeverre het gras op de dijk bijdraagt aan de resistentie tegen een doorbraak. En of er dan verschil is in de manier waarop de dijk wordt onderhouden (niet maaien, zoals in Vlaanderen, of juist wel maaien, zoals iets verderop in Nederland). En zo'n vossenhol, verzwakt dat de dijk nu echt? Dankzij het Living Lab van Polder2C's zullen we het straks allemaal weten.

 

Het artikel en de reportage op de VRT-Nieuws-site

Meer informatie over het Living Lab van het Polder2C's project

Afbeeldingen

0  reacties

BEZOEK ONS VOOR MEER INFORMATIE IN DE INFOKEET!

Adres: Zoetenberm 6a, Beveren, België

Voor de actuele openingstijden, kijk hier.

 

Volg ons op social media

        

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.