De Panoramaheuvel

Panoramaheuvel - Ro & Ad Architecten
August 26, 2019
0 comments

Op deze pagina vind je alles over de lopende projecten en initiatieven in Grenspark Groot Saeftinghe!

Zelf een project of idee indienen of reageren op een project? Log in of maak snel een profiel aan op dit platform en maak deel uit van de snel groeiende groep Grenspark 'Bewoners'. Er gaat een wereld voor je open.

 

 

 

Om de beleving van Grenspark Groot Saeftinghe terug te laten komen in de toekomstige inrichting van de Hedwige- en Prosperpolder, is er een nieuw ontwerp voor de polders ontstaan. Dit ontwerp heeft een spectaculaire Panoramaheuvel in de noordwesthoek.

Met het definitief maken van het bestek voor de realisatie van het Hedwige- Prosperproject is nog één keer goed gekeken naar het recreatief medegebruik en het grootschalig grondverzet. Daar ontstond het idee van de Panoramaheuvel. Er was meteen gevoel van een win-win-situatie. Voor de natuur, doordat bezoekers vooraan in het gebied kunnen worden ontvangen, gelijk ook een voordeel voor de toekomstige exploitatie van het onthaal. Voor het milieu, vanwege de beperking van het transport van de grond naar elders. Voor het recreatief medegebruik door het ontstaan van een unieke beleving van getijden en natuur met een spectaculair uitzicht over de drie-eenheid van het Grenspark. 

Vanwege deze win-win-situatie is de mogelijke realisatie van de panoramaheuvel alvast geborgd door deze op te nemen als voorwaardelijk deel in het bestek voor de realisatie van het Hedwige- Prosperproject. Mochten de neuzen dezelfde richting op gaan, dan is realisatie ook daadwerkelijk mogelijk. Hiervoor is overigens wel een herziening van het Rijksinpassingsplan Hedwigepolder nodig. Momenteel wordt deze planologische procedure voorbereid, nadat o.a de volgende voorbereidingen zijn getroffen of nog dienen te worden getroffen:

  • Onderzoek naar mogelijke alternatieven. Als er toch een herziening dient plaats te vinden, dan maar ook gelijk goed zoeken naar mogelijke andere alternatieven. HNS en Ro en Ad hebben er vier op een rij gezet en afgewogen op natuur, veiligheid, identiteit van het grenspark, vergunbaarheid en uitvoerbaarheid. De Panoramaheuvel kwam als sterkste alternatief uit de bus voor het gewijzigde recreatief medegebruik.
  • Workshop met de Streekholders. Jullie ideeën en wensen zijn verzameld om waar mogelijk een plek te geven in toekomstige ontwerp van de toren. Tijdens de workshop bleek dat vrijwel alle aanwezige de panoramaheuvel een goed idee vinden. Voor de invulling van het onthaal op de heuvel worden voor het vervolg twee alternatieve invulling/ontwerpen uitgewerkt. HNS en Ro en Ad zijn die momenteel aan het uitwerken om ze op 27 november tijdens de Streekholdersbijeenkomst aan de Streekholders te presenteren.
  • Door verantwoordelijke ministeries en haar Rijksadviseur is groen licht gegeven voor de start van de herziening van het Rijksinpassingplan Hedwigepolder. De benodigde planologische procedure wordt nu verder voorbereid en zal worden gestart na officiële toestemming van de ministeries en de provincie Zeeland.
  • Wanneer de herziening goed wordt doorlopen staat de start van daadwerkelijke uitvoering van de Panoramaheuvel gepland.
  • Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland heeft eind juni 2020 groen licht gegeven. In 2021 beginnen we met de bouw van de Panoramaheuvel, voorwaar geen kleinigheid in de ontwikkeling van het grenspark.

Images

Projecten

Twitter

On the map

0  Comments

Volg ons op social media

   

Cookie settings